admin Brak komentarzy

Nasz menadżer produktu wyjaśnia, dlaczego świeże powietrze jest kluczem do szczęśliwego i zdrowego domu.

Może być niewidoczne, ale świeże powietrze jest kluczowym elementem każdego projektu. Instalacja odpowiednich środków rekuperacji jest wymogiem przepisów budowlanych, dlatego bez spełnienia minimalnych współczynników rekuperacji określonych w części funkcjonalnej, Państwa budynek nie zostanie oddany do użytku przez inspektora nadzoru budowlanego. Rekuperacja to jednak coś więcej niż tylko zaznaczenie w odpowiednim okienku.
Równie ważna jak Twoja strategia grzewcza, właściwa metoda rekuperacji zapewni komfort w Twoim domu, ale również ochroni strukturę Twojego domu przez cały okres jego istnienia. Zapewnienie stałego dopływu świeżego powietrza zapewni, że każda część domu będzie wolna od kondensacji pary wodnej, pozwoli zaoszczędzić energię i znacząco poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach.

Dlaczego wietrzymy?

Dążenie do budowy bardziej energooszczędnych domów zachęciło budowniczych do znacznego zwiększenia szczelności energetycznej mieszkań w celu spełnienia przepisów budowlanych i zapewnienia niskich rachunków za energię w dłuższej perspektywie. Jednakże szczelność budynków bez odpowiedniego poziomu rekuperacji może mieć i ma negatywny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach i jest to kwestia, która wymaga uwydatnienia.
Uszczelniając nasze domy, aby zapobiec ucieczce cennego ciepła, skutecznie zatrzymujemy wilgoć wytwarzaną przez codzienne czynności, takie jak mycie, suszenie, kąpiele czy po prostu oddychanie. Przeciętna rodzina produkuje do 10 litrów pary wodnej dziennie, a jeśli wilgoć ta nie jest odprowadzana, duża wilgotność sprzyja kondensacji, co prowadzi do wzrostu pleśni i roztoczy kurzu. Te alergeny przenoszone drogą powietrzną mogą być przyczyną astmy, a nawet innych problemów z oddychaniem.
W powietrzu wewnątrz pomieszczeń uwięzione są również zanieczyszczenia wytwarzane przez spalanie paliw, gotowanie, czyszczenie, produkty kosmetyczne i do majsterkowania oraz palenie tytoniu. Do tego dochodzą zanieczyszczenia zewnętrzne, które przedostają się do domu przez otwarte drzwi, okna i naturalne punkty nieszczelności – w tym pyłki, a w wielu częściach kraju szkodliwy gaz radonowy. Okres wysychania w przypadku nowych budynków mieszkalnych może przez wiele miesięcy zwiększać zarówno wilgotność, jak i poziom zanieczyszczenia.
Ostatnie sprawozdanie przygotowane przez Kolegium Lekarzy ujawniło kilka niepokojących statystyk dotyczących wpływu zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie.

Stwierdza się w nim, że powietrze w pomieszczeniach może być do 50 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz, zawierające do 900 potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych.

Zwiększa to nasze szanse na rozwój poważnych chorób, w tym raka płuc i chorób serca.
Tak więc przy przechodzeniu na hermetyczne metody budowlane i poprawę efektywności energetycznej, odpowiednia rekuperacja jest teraz bardziej potrzebna niż kiedykolwiek mówi o tym firma nowent.waw.pl. Wybór właściwej strategii rekuperacji nie tylko zapewni, że w Twoim domu nie będzie występowała kondensacja pary wodnej i pleśń, ale także zapewni optymalną jakość powietrza w pomieszczeniu: świeżego i wolnego od zanieczyszczeń.

Najefektywniejsze metody rekuperacji domu

Jeśli planujesz projekt samodzielnego budowania, pamiętaj, że nie ma uniwersalnego rozwiązania do rekuperacji domu. Najbardziej efektywna strategia będzie oparta na wielkości i układzie domu, jak również na tym, jak planujesz go użytkować.
Najbardziej energooszczędną i efektywną metodą zapobiegania kondensacji i oczyszczania powietrza wewnętrznego jest rekuperacja w całym domu. Ciągle pracujący system mechaniczny jest zainstalowany w całym domu, odsysając zużyte, nawilżone powietrze ze wszystkich wilgotnych pomieszczeń.
Ciągły mechaniczny system zasilania i odciągania z odzyskiem ciepła pomaga oszczędzać energię i oferuje najlepszy poziom kontroli. System ten łączy w sobie wentylację nawiewną i wywiewną poprzez zrównoważony system, w którym powietrze nawiewane jest filtrowane w celu poprawy jego jakości. Pracuje on poprzez przekazywanie ciepła z wilgotnego powietrza wywiewanego do wymiennika ciepła. Ciepło to jest wykorzystywane do wstępnego ogrzania napływającego, świeżego powietrza, które jest doprowadzane do pomieszczeń mieszkalnych. Nie miesza powietrza, lecz po prostu pobiera ciepło i wykorzystuje je do doprowadzania świeżego powietrza.
Nasze systemy mechanicznego systemu odzysku ciepła oferują jedne z najwyższych dostępnych sprawności termicznych, dzięki czemu typowy system odzyskuje do 95% ciepła, oferując właścicielom domów znaczne oszczędności energii w połączeniu z bardzo niskimi kosztami eksploatacji. Możliwość wstępnego ogrzania budynku w razie potrzeby i wykorzystania darmowego chłodzenia letniego daje właścicielom domów elastyczność, której potrzebują, aby kontynuować oszczędzanie energii w zmieniających się porach roku. Tego rodzaju inteligentne sterowanie jest w tej chwili bardzo atrakcyjne.
W ramach naszej gamy mechanicznego systemu odzysku ciepła oferujemy opcje do montażu ściennego, strychowego i sufitowego – unikając instalacji w rozmiarach, które zostały zaprojektowane do rekuperacji wszystkich rodzajów budynków.
Alternatywą dla mechanicznego systemu odzysku ciepła, który nadal wietrzy cały dom, jest mechaniczny wyciąg ciągły. Dzisiejsze systemy tego typu są łatwe w instalacji i wymagają niewielkiej ilości energii. Niższy profil umożliwia montaż w dowolnej konfiguracji, co ułatwia instalację. Można go również zainstalować na pierwszym lub drugim poziomie w celu zapewnienia dodatkowej wszechstronności. Silnik o niskim poborze mocy zapewnia wydajną wentylację, dzięki czemu nieruchomość jest wolna od kondensacji pary wodnej.
Nieco mniej znaną na rynku samodzielnym metodą rekuperacji całych domów jest pozytywna rekuperacja wejściowa. Rozwiązanie to zapewnia ciągły dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza do domu przez wentylator zamontowany na poddaszu. Delikatnie ogrzane powietrze przedostaje się do domu przez nawiewnik sufitowy, tworząc efekt dodatniego ciśnienia, który zmniejsza poziom wilgotności i wymusza usuwanie zanieczyszczonego powietrza, poprawiając jego jakość i pomagając zminimalizować przedostawanie się szkodliwych gazów rodnikowych.
Strategię tę wymyślono w 1972 roku, a dziś pozytywna rekuperacja wejściowa jest zaufaną alternatywą dla poprzednich systemów, które dzięki certyfikatowi nadal spełniają wymogi przepisów budowlanych. Łatwość instalacji i niskie koszty eksploatacji są niezwykle atrakcyjne dla projektantów.

Zapobiegaj przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza do wnętrza twojego budynku.

Podczas gdy wnoszenie świeżego powietrza do domu jest istotą rekuperacji, należy wziąć pod uwagę jakość powietrza zewnętrznego. Zanieczyszczenie powietrza było w tym roku szeroko dyskutowane w mediach. Raport ujawnił, że każdego roku nawet 50 000 przypadków przedwczesnej śmierci jest wynikiem złej jakości powietrza.
Uznano filtrację powietrza za istotne rozszerzenie swojej gamy mechanicznego systemu odzysku ciepła, a ostatnio wprowadził na rynek nowy filtr z węglem aktywnym. To proste rozwiązanie zapewnia zwiększoną filtrację powietrza doprowadzanego do domów za pomocą systemów rekuperacji, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla nieruchomości budowanych w obszarach miejskich, uprzemysłowionych. Filtruje szkodliwy dwutlenek węgla i tlenek azotu oraz pomaga zmniejszyć hałas wewnątrz przewodów.

Prawidłowe wykonanie od początku


Wczesne uzyskanie porad projektanta od producenta rekuperacji może pomóc w bezproblemowym poruszaniu się po przepisach budowlanych. Mogą oni doradzić w zakresie zgodności i najlepszej konstrukcji systemu przewodów, aby zapewnić optymalną wydajność.
Zatwierdzony dokument, to sekcje mające wpływ na wentylację oraz oszczędzanie paliwa i energii. Część dokumentu określa, jakie metody lub systemy powinny być stosowane i zaleca wskaźniki rekuperacji dla każdego pomieszczenia w oparciu o systemy wywiewu przerywanego i wywiewu ciągłego. Stanowi on, że stała rekuperacja – http://nowent.waw.pl/ mechaniczna i urządzenia sterujące muszą być prawidłowo uruchomione przez wykwalifikowaną osobę.
Część dokument stanowi, że wszystkie nowe domy muszą osiągać minimalny poziom efektywności energetycznej oraz podaje minimalny poziom sprawności odzysku ciepła, który powinien osiągać system mechanicznego systemu odzysku ciepła i wynosi ponad 70% sprawność.
Przepisy budowlane mogą wydawać się skomplikowane, dlatego też bezpłatne usługi projektowe oferowane przez naszą firmę i wielu innych producentów rekuperacji mogą być szczególnie pomocne. Oprócz przestrzegania przepisów, wczesne zasięgnięcie porady może pomóc uniknąć pułapek i zapewnić właściwy wybór systemu rekuperacji oraz jego rozmieszczenie w domu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *